2 min read

Storslam

Följande storslam lyckades inget par bjuda i en fyrmannatävling på klubben

11   93        
Syd  D987642      
Ingen Dkn7       
    4         
EKD1062    kn874   
---      K10    
K1064     E2     
K97      EDkn53   
    5         
    Ekn53       
    9853       
    10862       

Vid ett bord bjöds:

Väst Nord  Öst  Syd
1sp  pass  2NT  pass
3NT  pass  4kl  pass
4ru  pass  4NT  pass
6hj  pass  6sp  pass
pass pass

Man spelade “Skrot”: 3NT visade singel eller renons i hjärter, 6hj renons i hjärter och två Ess (? Trumfdam?). Man kan tycka att Öst bör kunna räkna med klöver Kung utöver spader Ess-Kung som lovats, men Väst kanske kan ha EK962-(renons)-KDJ8-9876? Då är liten slam lagom.

Det som slår en är Västs oekonomiska bud (dikterade av systemet?): För att visa hjärterrenons måste han landa på sextricksnivån! Jag kollade upp Skrots systemnoter och fann att Väst ska svara 4hj i stället för 3NT: Hjärterrenons visas direkt. Då blir fortsättningen lätt: Öst frågar efter Ess och sen efter Kung(ar), då Väst visar upp Klöverkungen.

Men det kan diskuteras om det är vettigt att reservera sex(!) återbud för att visa kortfärg. Lika viktigt är det att kunna visa en bra sidofärg.

Enligt “Stenberg original” bjuder man

Väst           Öst
1sp           2NT
3ru (sidofärg)      4kl (sidofärg)
5hj (renons, essfråga)  6kl (två ess)
7sp (slutbud)

Hur bjuder vi i dclub? Jo,

Väst           Öst
1kl (9-11 eller 15+ hp) 1hj (14+ hp, alla fördelningar)
2sp (15+, 5+ spader)   3sp
5hj (renons, essfråga)  6kl (två ess)
6hj ("sista tåget")   7sp (vi tar det!)

Tillbaka till ursprunget: Något som skaver? Jo, Nord-Syds passivitet! Med Nords hand bör man väl in med ett hjärterbud efter att partnern har passat i given och nästa man öppnar med en stark klöver? 1hj eller hellre 3hj? Den här gången lär vi driva motståndarna till slammen hursomhelst, men …

Not f'd - you won't find me on Facebook