3 min read

Ruter

Bakgrund

Titeln syftar på budgivningen, vad ska ruterbud betyda? Mer specifikt, i vårt system, dclub, visar öppningsbudet 1 klöver antingen en balanserad hand eller en obalanserad hand där ruter inte är dominerande färg. Detta betyder då att klöveröppnarens återbud i ruter inte kan vara naturligt.

De så lediggjorda ruterbuden kan alltså utnyttjas för att åtgärda upplevda brister i klöverbudgivningen, och det här inlägget är en första kartläggning av möjliga strategier. Synpunkter samlas kontinuerligt in (mejla mig!) och redovisas här.

Vi går igenom de olika budlägena. Samtidigt undersöker vi förekomsten av andra “lediga bud” och ser hur vi kan integrera alla lösningar till akuta budproblem.

1 klöver - 1 ruter

Ett litet problem i den här återbudssituationen är att 1 hjärter konventionellt visar 18+, på bekostnad av möjligheten att visa hjärterfärg billigt.

Så ett förslag är följande för öppnarens återbud:

 • 1hj: Som vanligt, 18+ hp eller 14- mp.
 • 1sp: 5+ spader, 17-15 mp, obalanserad.
 • 1NT: Balanserad, 15-17 hp, femkorts högfärg OK.
 • 2kl: 5+ klöver, 17-15 mp, obalanserad. Fortsätt som efter öppningsbudet 2kl.
 • 2ru: “Flannery”, 5+ hjärter och 4+ spader, 17-15 mp.
 • 2hj: 5+ hjärter, obalanserad, enfärgshand eller sidolågfärg, 17-15 mp.

Här slutar den nuvarande systembeskrivningen. Frågan är om vi kan åtgärda några andra svagheter i systemet med buden 2sp och uppåt? Trefärgshänder? Tvåfärgshänder? Eller kommer vi för högt med (eventuellt) bristande resurser? Troligen, så lösningen kanske är att buden 2 spader och uppåt tillåts vara 18+ hp / 14- mp. Till exempel starka två- eller trefärgshänder.

Vad betyder 3 ruter?

Ett förslag: Återbudet 2NT visar 21-22 hp, balanserad. Om vi kombinerar det med Öppningsbudet 2 ruter, som innehåller 25+ balanserad (bland annat, se nedan), så förenklas budgivningen i nästa avsnitt.

1 klöver - 1 ruter; 1hj - 1sp

Vi har lite av samma problem här: Med 4+ spader och 5+ hjärter kan budgivningen skena iväg (2hj-2NT; 3sp, etc.). En lösning är att återbudet 2 ruter fortfarande är “Flannery”, dvs 5+ hjärter och 4+ spader, 14- mp.

Så fortsättningen blir (jag utgår att förslaget i slutet på föregående avsnitt gäller):

 • 1NT: 18-20 hp, balanserad.
 • 2kl: 14- mp, klöver, obalanserad.
 • 2ru: 14- mp, 5+ hjärter och 4+ spader.
 • 2hj: 14- mp, hjärter, ev med sidolågfärg.
 • 2sp: 14- mp, spader, ev med sidolågfärg.
 • 2NT: 23-24 hp, balanserad.

Öppningsbudet 2 ruter

Som i nuvarande systemet, men med tillägg av balanserad eller marmic (4441), 25+ hp. Alltså, svar på 2ru:

 • 2hj Automatiskt om man inte vill invitera mot svag 2 hjärter.
  • 2sp: Marmic.
  • 2NT: 25+ hp, balanserad.
  • 3kl: Ruter och klöver
  • 3ru: Enfärgad ruter.
  • 3hö: Ruter och sidofärg.
 • 2sp, etc: Som mot svag 2 hjärter.

Får fila lite på detta, de starka varianterna är ju ganska sällsynta, men det är skönt för resten av systemet att bli av med dem.

Synpunkter?

Not f'd - you won't find me on Facebook