2 min read

Aftonbladet

I dagens (13 sep) Aftonbladet presenterar Tommy Gullberg (TG) följande spelföringsproblem:

   Nord
   J105
   KQ62
   QJ82
   72


   Syd
   A97
   AJ54
   A1097
   A9

Syd spelar 4hj efter ostörd budgivning, utspel klöver Dam (högsta från sekvens). “Med trumfen 3-2 finns ett säkert spelsätt. Vilket?”, skriver TG och presenterar följande “lösning” (tänk gärna innan du läser vidare).

“Släpp utspelet! Tag klövervändan och trumfa ut. Fortsätt sedan med ruteråtta och maska.”

Denna “lösning” har en stor svaghet, vilken?

Fundera på om klövervända är det bästa i stick två …

Jag skulle rekommendera spadervända från Öst! Ja, Öst täcker förstås utspelet med Kungen.

Kanske bättre att vinna stick ett, trumfa ut och spela klöver? Om Väst spelade ut från klöver QJ10 är saken klar, men vad händer om Öst kommer in och vänder med spader? Väst vinner och vänder med ruter …

TGs problemlösning hade varit bättre om Väst hade spelat ut klöver Kung eller om Syd hade fått klövertian istället för nian, men problemet hade varit tråkigare …

Not f'd - you won't find me on Facebook