3 min read

Saknade poäng

I ett modernt system, där öppningsbuden 1hj, 1sp och 2kl (1ru behandlas separat) visar obalanserad hand och 9-15 hp, är de två händerna nedan


(a) KQ1097        (b) J10842
   5             Q
   A1086           Q974
   974            KJ8

båda minimihänder med samma värde, 9 hp. En rutinerad spelare känner dock direkt att hand (a) betydligt mera värd (har högre potential för höga kontrakt) än (b), trots samma antal hp och samma fördelning.

Vad är då svagheterna med hand (b) jämfört med (a)? Tre saker: (i) Ess är undervärderade i hp-beräkningen, (ii) Sammanhängande honnörer är ett plus i hand (a), och (iii) hand (b) har relativt stor koncentration av honnörer i de korta färgerna, där de gör mindre nytta.

En alternativ metod för värdering av obalanserade händer är saknade poäng (mp). Det är en omvänd skala jämfört med hp, och för att gå händelserna i förväg så är (a) värderad till 24 mp, medan värderingen av (b) ger 26 mp. En skillnad på två poäng är kanske en rimlig nivå för övertaget för (a).

En kort sammanfattning av hur man räknar ut en hands mp:

 • En färg med minst fyra kort: Summera antalet hp för de honnörer som saknas.
 • En trekortsfärg: Summera antalet hp för saknade honnörer utom Knekten. Minska summan med ett om Knekten finns.
 • En dubbelton: Addera fyra för saknat Ess och tre för saknad Kung. Minska summan med ett om Damen finns.
 • En singelton: Inga mp om det är Esset, tre mp om det är Kungen, fyra mp för övrigt.
 • En renons: Två mp.

Kommentar: Man kan fråga sig varför en renons inte ger noll mp. Svaret är att det är en viss risk för missanpassning med en renons, innan man vet något om partnerns hand, och det kostar två mp. Beräkningssystemet ska dock ses som dynamiskt: Om vi hittar en gemensam trumffärg, så dra för allt i världen bort den tvåpoängaren.

Så om vi ska definiera våra poängkrav för öppningsbud i termer av mp så kan vi utgå från (a) (24 mp) och (b) (26 mp). Om vi accepterar att (a) är en öppningshand och att (b) inte är det, så skulle den undre gränsen för öppning kunna dras vid 25 mp (vi vill gärna öppna (a) med spaderdamen bytt mot Knekten i samma färg).

Vad bör de övre gränsen vara? Om vi utgår från hand (a) och byter klöverhackorna mot AQ2 och samtidigt lägger till sex hp till (b) kan vi få händerna

(a') KQ1097        (b') Q10842
   5             K
   A1086           AJ97
   AQ2            KQ8

Vi är nog överens om att (a’) är en klar klöveröppning. Handen innehåller 18 mp. För (b’) räknar vi till 20 mp, men handen representerar inte en fullgod klöveröppning, utan den ska öppnas med 1sp.

Komna så långt kan vi konstatera att styrkevillkoret för öppningarna 1hj, 1sp och 2kl kan sättas till 25-19 mp. Det motsvarar ett spann på sex hp, dvs samma som vår gamla definition 8-14 hp (för högfärgsöppningarna). Klöveröppningen för obalanserade händer börjar alltså på 18 mp. Mitt förslag är att styrkan för sekvensen 1kl-1ru; 1hj börjar vid 13 mp.

Öppningsbudet 1ru visar i detta system 23-14 mp, och öppningsbudet 2ru lovar högst 13 mp om ruter.

En svag högfärgsöppning (2ru, 2sp) bör logiskt visa 28-26 mp, till exempel KQ7542-985-6-765, som innehåller 27 mp.

Not f'd - you won't find me on Facebook