2 min read

Öppning i första hand

Är Östs hand JT987-KQ87-74-Q2 en öppningshand i dclub? Enligt nötterna så är det det, en i högfärg sägs visa 8-14 hp. Men vi har, i tilläggsanvisningarna, sagt att det ska vara 8 bra hp, och vi har uttryckt det så att antalet saknade poäng (mp) får vara högst 25.

Hur många mp har då den här handen? Jo 9 + 5 + 7 + 6 = 27 mp, och det är alltså inte en öppningshand, och 1sp kan betecknas som en psyk. Som sådan var den ganska lyckad, vi betalade ut 100 i 3hj -2, medan motståndarna kunde göra 2NT. Så det blev en hyfsad bricka då? Nej, problemet var att Nord-Syd-paren bjöd utgång med varierande antal bet. I vår match blev den totala scoren -300. Operationen lyckades, men patienten dog.

Hela given:

2   EKD62             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  kn6        Öppet rum  3   3 203 3N N = Skn  600    87 -87
N-S  EKkn9       Öppet rum  2   2 202 3H Ö -2 R10  100    27 -27
    86        Slutet rum  101 101 301 3N S -1 R2    -100  -5  5
4       kn10987  Slutet rum  103 103 303 2H V = H6    -110  -5  5
10532     KD87    Öppet rum  1   1 201 4S N -2 Skn   -200 -26  26
D8652     74     Öppet rum  4   4 204 5K N -2 HK    -200 -26  26
Ekn4     D2     Slutet rum  102 102 302 4S N -2 HK    -200 -26  26
    53        Slutet rum  104 104 304 4S N -2 HK    -200 -26  26
    E94        
    103        
    K109753      

Not f'd - you won't find me on Facebook