3 min read

Försvar mot inklivssang?

Vi hade, som Öst-Väst,

Väst     Öst
EK8      94  
963      D5  
62      KD854 
K9543     ED76 

och budgivningen blev:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1ru  1NT
D   2sp  pass pass
pass

Någonting gick snett här: 2sp gick hem precis, medan vi gör 4kl! (Vi gör också 2NT eftersom hjärtern satt 4-4.)

Någon måste bjuda klöver någongång, men vem? Och hur? Som vårt system ser ut nu så är 2kl efter ett sanginkliv högfärgsfråga, och andra bud på tvåläget svaga med lång färg. Undantaget är 2NT, som vi inte har definierat, borde väl vara en svitad hand med bra ruterstöd?

För övrigt spelar vi så att Dubbelt av öppnaren efter ett avkliv är UD, idealt med en dubbelton i avklivsfärgen eftersom partner vill passa med en bra fyrkortsfärg.

Så vad ska Öst göra på 2sp? Dubbelt är inte så bra med bara dubbelhjärter (eller?), och pass bör vara baserat på ungefär tre kort i spader. Väst skulle alltså kunna dubbla 2sp i det aktuella läget (straffdubbling?), men läget var inte diskuterat så i detalj.

Det kanske lutar åt att Öst ska bjuda 3kl på 2sp, men det blir inte så lyckat om Väst byter sina klöver- och hjärterfärger. Eller så kan Väst bjuda 3kl förlitandes sig på att Öst inte har fyrkorts hjärter (ingen UD)? Öst har ju inte 3-3-5-2 eftersom han då hade öppnat med 1kl eller 1NT. Eller ska Väst bjuda 2NT?

Slutsats: Någon måste bjuda 3kl, men vem?

Slutligen: Partner spelade ut hjärter Dam, och hela given var:

22   76532             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  kn842       Öppet rum  3   3 203 2H S +1 R6  140    25 -25
Ö-V  109        Öppet rum  2   2 202 2S N = HD  110    17 -17
    kn8        Slutet rum  102 102 302 2S S = HD  110    17 -17
EK8      94     Öppet rum  1   1 201 3N V -1 H4  100    17 -17
963      D5     Slutet rum  101 101 301 3S S -1 R6    -50  -13 13
62      KD854   Slutet rum  104 104 304 2S S -1 K4    -50  -13 13
K9543     ED76    Öppet rum  4   4 204 3H N -2 RK    -100  -25 25
    Dkn10       Slutet rum  103 103 303 1N S -2 K3    -100  -25 25
    EK107       
    Ekn73       
    102        

Inget par hittade klövern!

Spelföraren tog och spelade spader till min Kung. Hur ska detta betas? Hjärterstöld trodde jag inte på, utan jag la mig på jämn hemgång genom att fortsätta med spader.

Beten finns ändå medelst en stöld, men i ruter, tack vare att Öst har spader nio. Alltså, spader Kung, ruter till Kung och Ess, spader till Ess, klöver Kung, klöver till Ess och ruter och trumfåttan växer en passant.

Tyvärr finns det en hake i planen, och spelföraren klarar sig trots allt. Desto viktigare att hitta klövern!

Not f'd - you won't find me on Facebook