2 min read

Toppa eller maska?

Vi hade, som Öst-Väst,

Väst     Öst
Kkn53     E10962
D4      Ekn852
E102     Dkn  
EKD7     4   

och bjöd ostört

Väst  Öst
--   1sp
2NT   4hj (sidofärg)
4NT   5hj (2 ess utan trumfdam)
6sp   pass

Syd spelade ut klöver två. Spelplan?

Tycks hänga på att antingen hitta trumfdamen eller hjärtermasken, i runda slängar 75% sannolikhet för hemgång. Tomas löste första uppgiften genom att hitta Syds Dam tredje, och sen var resten rutin, jämn hemgång, Syd hade hjärter Kung. Hela sitsen:

13   4               Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  10976       Öppet rum  1   1 201 6S Ö -1 K2  100    17 -17
Alla  98763       Öppet rum  3   3 203 6S Ö -1 K2  100    17 -17
    kn83        Öppet rum  4   4 204 6S Ö -1 K10  100    17 -17
Kkn53     E10962   Slutet rum  101 101 301 6S Ö -1 K2  100    17 -17
D4      Ekn852   Slutet rum  102 102 302 6S Ö -1 K10  100    17 -17
E102     Dkn    Slutet rum  103 103 303 6S Ö -1 K10  100    17 -17
EKD7     4     Slutet rum  104 104 304 6S Ö -1 K10  100    17 -17
    D87        Öppet rum  2   2 202 6S Ö = K2   -1430 -119 119
    K3        
    K54        
    109652      

Alltså, alla gick bet utom Tomas! De toppade förstås trumfen, och sen var dan förstörd. Tomas beslut i trumffärgen grundade sig på observationen att det inte blev trumf ut, och med tanke på den lilla skillnaden i odds mellan att toppa och maska så var det ett bra beslut! Man kan invända att Öst hade förnekat innehav av trumfdamen, men vi bjöd ändå slammen så Väst är klar favorit att ha den.

Not f'd - you won't find me on Facebook