4 min read

Täcka åttan?

“Täck honnör med honnör” har vi hört till leda ända sen vi gick nybörjarkursen. Men “täck åtta med honnör”, kan det vara rätt? Ett exempel på saken:

Du har som Väst AQ4-QT74-T54-973 och ser Nord öppna med 1 klöver, balanserad hand eller klöverfärg. Syd svarar 1 hjärter som visar minst fyra spader, varpå Nord bjuder 1 sang, som visar balanserad hand, 18-19 hp och 2-3 spader. Syd svarar med att visa femkorts spader och invitera till utgång, vilket Nord accepterar.

Slutbudet är alltså 4 spader med Syd som spelförare, och du har utspelet. Hur resonerar du?

Det verkar vara upplagt för ett passivt försvar. Din spadersättning är lovande, men risken är ganska stor att Kungen ligger på bordet. Det kan vara frestande att starta med spader Ess för att få spelföraren att tro att partnern har damen, men två skäl talar emot. För det första kan det innebära en avgörande tempoförlust, och för det andra är den aktuella spelföraren inte så lättlurad. Det som talar för är att man får “titta på bordet”, men det får du ändå göra när du har spelat ut.

Vilken av de övriga färgerna tilltalar? Ja, eftersom vi bestämt oss för en passiv försvarslinje så är nog hjärterutspel uteslutet, det ger lätt en favör. Spela ut från en ensam tia är också vanskligt, och även om nian är ett nästan lika känsligt kort så väljer du att spela ut klöver sju (Schneiderutspel, mellersta kortet från tre hackor). Då får du se bordet:

     Bordet
     J85
     AJ2
     A72
     AKJ5
Du
AQ4
QT74
T54
973

Har du valt rätt utspel? Svårt att säga, det beror på hur klöversättningen runtom ser ut. Spelföraren tänker en stund och tar sen för Esset och partnern högmarkerar med tvåan. Det var nog ett bra utspel iallafall. Härnäst kommer spader till tian, du tar för Damen och fortsätter med klöver tre, som tas med Kungen. Mera spader till Kung och Ess, och den tredje klövern stjäl spelföraren. Han forsätter med hjärter åtta, du bekänner, och bordet får lägga tvåan, och partner vinner med Kungen! Nu inser du att du har gjort ett misstag, du borde ha täckt åttan med Damen (står i hur många böcker som helst)! Som tur är har spelföraren bara nio stick, så ditt misstag kostar “bara” en extra bet. Hela given:

13    kn85     
Nord   Ekn2     
Alla   E72      
     EKkn5     
ED4        93   
D1074       K53  
1054       Dkn96 
973        D1082 
     K10762    
     986        
     K83        
     64        

Borde Nord ha accepterat utgångsinviten? Tveksamt, den tråkiga fördelningen och det klena spaderstödet talar emot, men tre Ess och en Kung talar för.

Vi noterar att det är lätt att slarva och somna in i dylika försvarslägen, men det är viktigt att hålla sig alert. Idealt ser man möjligheten redan direkt efter utspelet, så att man kan vara beredd när färgen spelas. Här är det extra enkelt att göra rätt eftersom man har sjuan i hjärter: Det är lika bra att täcka åttan med tian, kanske till och med bättre.

Vid andra bordet spelade Väst ut hjärter sju mot 4 spader och gav därmed direktfavör, så det blev en likabricka. Kan tyckas att slutresultatet av ditt misstag därmed var harmlöst, men det kostade faktiskt 3 IMP, inte att förakta.

Så vem stod för felspelet i försvaret vid vårt bord? Jag måste erkänna att det var jag. Min lärdom: Täck oftare! Försök förutse vad som kan hända i färger där du har intressanta kort så att du kan reagera utan att verka överraskad. Om man stannar upp och tänker till i det akuta läget så kan det avslöja allt, och det är en anledning till att man gör misstag som mitt; man vill inte “avslöja” sig. Här hade det inte spelat någon roll, tänk och täck! Så en lärdom till: Tänk oftare och var förberedd!

Not f'd - you won't find me on Facebook