2 min read

Fyrkorts högfärgsöppningar

Du har som Väst JT984-J9-A85-654 och passar som giv. Nord passar och partner öppnar med 1 spader, varpå Syd kliver in med 2 ruter. Vad nu? Ni har just bestämt att spela gammaldags med fyrkorts högfärgsöppningar, limithöjningar och svag sang. Ingen är i zonen.

Normalt när du spelar med femkorts högfärgsöppningar bjuder du automatiskt 4 spader på en dylik hand (utom ibland då du nöjer mig med tre), men med den nya modellen kom du av dig lite och bjöd 2 spader. Nord kom in med 3 klöver, partner kämpade med 3 hjärter, pass av Syd, och nu kände du att du måste gottgöra din försyndelse i förra budronden och hostade upp 4 spader. På det bjöd Nord 5 ruter och efter två pass var det din tur igen. Nu då?

Ett hopplöst läge, är vi i en kravsituation? Du känner kravet att bjuda och Dubblar, men det var inte rätt när hela given var:

24   ---     
Väst  863     
Ingen Dkn72    
    EDkn1032   
kn10984    ED7632
kn9      KD752 
E85      9   
654      7   
    K5      
    E104       
    K10643      
    K98        

Lärdom: Med dylika händer (svaga med 5+ stöd) ska du reagera precis som du hade gjort om ni hade spelat med femkorts högfärgsöppningar. Du skulle alltså ha vräkt upp 4 spader direkt och låtit partner ta det därifrån. Han hade utan tvekan gjort rätt.

En sak att tänka på: Trots att 1 spader endast lovar fyrkortsfärg så har öppnaren ofta minst fem kort i färgen. Om inte har han minst 15 hp.

Not f'd - you won't find me on Facebook