3 min read

Kvadrupel 2 ruter

I en artikel i The Bridge World (December 1998) beskriver Danny Kleinman tre svåra typer av händer att bjuda i ett naturligt system med “2 klöver enda krav”:

  1. Balanserad 25+ hp: 2kl-2ru; 3(4)NT är en “självspärrande” inledning, inte mycket rum för vidare undersökning.

  2. Obalanserad kravhand med ruter som huvudfärg: 2kl-2ru; 3ru är en tråkig start, man kommer fort för högt för meningsfullt utbyte.

  3. Starka (22+ hp) marmichänder (4-4-4-1) med godtycklig kortfärg.

Hans bot utgörs av att flytta ut dessa händer från öppningsbudet 2 klöver och i stället ge dem ett eget hem i öppningsbudet 2 ruter. Han kallar det Tricolor two diamonds, vilket också är titeln på artikeln i TBW.

I korthet fungerar det så här. På öppningen 2 ruter svarar man alltid 2 hjärter, varefter fortsättningen blir:

  • 2 spader: Någon 4441, 23+ hp. Svararen bjuder 2 sang som fråga efter singeln. Danny ger en något knepig svarsstruktur (3kl = singel lå, 3ru = singel sp, 3hj = singel hj, osv), men enklast är kanske att bjuda singelfärgen (eller färgen under).

  • 2 sang: 25+ balanserad, vanliga 2NT-systemet.

  • 3 ruter: Enfärgad ruterhand.

  • 3 klöver/hjärter/spader: Bjuden färg och längre ruter.

Här finns en möjlighet att lägga till en fjärde betydelse av öppningsbudet: En svag tvåöppning i hjärter. Då passar man helt enkelt på partnerns framtvingade reläbud 2 hjärter. Verkar passa in och Kvadrupel 2 ruter är född.

Omedelbart ser jag ett problem här: Om svararen vill spärrförstärka med hjärter så kan budgivningen spolieras när öppnaren är stark. Man måste alltså ligga lågt trots att handen skriker spärrförstärkning (mot svaga handen). Eller så får man ha fasta regler för hur en spärr ska se ut (till exempel minst fyra hjärter och någon sidofärg), men det kan bli knepigt med fortsatt budgivning när öppnaren är stark. (Eller inte?)

Implikationer för vårt system dclub: Kvadrupel 2 ruter passar bra in (med reservationen ovan). Ett alternativ, som jag tycker känns frestande, är att skippa vår nuvarande öppning 2 hjärter och i stället spela den naturligt som en svag (5-7 hp) tvåöppning. Man kompletterar det med att tillåta öppning med 1 spader med fördelningen 4-3-1-5 och med 1 hjärter med 4-4-1-4, 3-4-1-5 och 4-4-0-5. Notera tillåta, man kan tänkas få välja öppning efter hur färgerna ser ut, till exempel kan kanske KQ65-432-2-AQJT9 öppnas med 2 klöver. 4-4-1-4 med 9-11 hp kan också tänkas öppnas med 1 klöver.

Öppna med fyrkorts högfärg kan kännas vågat, men det blir lågfrekvent, och svararen förutsätter att öppningen är på fem kort. Detta hänger också ihop med fortsatt budgivning efter 1kl - 1ru; 1sp som ju också kan innehålla längre klöver än spader. Läs också Arne Tärnviks artikel Högfärgsbudgivning i Svensk Bridge, December 1968(!) (jag har ett ex.).

Inväntar ivrigt synpunkter!

Not f'd - you won't find me on Facebook