2 min read

Hackor

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  pass 1hj*
pass 1sp  pass 2kl
pass 2ru  pass 2sp
pass 3NT  (pass runt)

Öst spelar ut hjärter tre (11-regeln) och du som Väst ser

Du
D7      
Kkn642    
963      
632   Bordet   
    Ekn982
    10        
    K1074       
    D108       

Nord har visat en svag sang med 2-3 spader, Syd inviterar till utgång som Nord accepterar.

Du får för hjärter Kung och fortsätter med hjärter fyra till nio och Ess, bordet sakar en spader. Hjärter fem från partner och vilket kort spelar du på?

Du inser att parterns kvarvarande hjärter är sjuan, så spelar du Knekten är färgen blockerad. Alltså ska vi välja mellan tvåan och sexan, och du tycker att det ser ut som en bra ide att spela sexan som en signal till att du har något i spader. Spelföraren tar för Damen och spelar klöver fyra till Damen som han får på och sen plockar han in fem ruterspel, spader Ess och klöver Ess, jämn hemgång. Vems är felet?

Partner kunde ha tagit för klöver Kung och gett oss beten med två hjärterstick, men felet är ditt, att lägga hjärter sex talar om för partnern att du startade med fyra hjärter och alltså har vi inte mer att hämta i färgen. Lägger du i stället tvåan så vet partner att du startade med ett udda antal hjärter, och spelföraren kan inte ha fem hjärter efter den budgivningen.

Lärdom: Försök inte att vara överdrivet smart, ofta lurar du bara partnern.

(Fotnot: “Du” var i själva verket “jag”.)

Not f'd - you won't find me on Facebook