3 min read

Inviterande tvåöppningar

Inviterande tvåöppningar är en (numera) gammal innovation av Alvar Stenberg (Svensk Bridge 1964-65). Den bygger på ett värderingssystem för starka obalanserade händer som Alvar kallade missade poäng (mp). Han definierade mp på följande sätt:

“Antalet mp erhålles, genom att man beräknar poängvärdet av alla de honnörer man saknar, vid en jämförelse med den absoluta kanonhanden med samma fördelning.”

Sen tillkommer små justeringar av inte så stor betydelse. Hela artikelserien finns under System.

I vår tappning i dclub dyker de inviterande tvåöppningarna upp först efter preludiet 1kl-1ru; 1hj-1sp, så svararen är redan begränsad till max åtta hp.

Ett exempel från artikelserien: Svararen har 8-QJ75-KQ5-87543 och svarar 1 ruter på öppningen 1 klöver, och efter öppnarens återbud 1 hjärter nöjer hen sig med 1 spader, trots att åtta hp berättigar till ett positivt bud. Skälet är att klöverfärgen är för anemisk. Vi måste dock elda på i fortsättningen så att inte utgång missas.

Om nu öppnaren bjuder 2 hjärter så är vi inne i spåret som ges av en inviterande tvåöppning. Alvar föreskriver svaret 4 hjärter på den här handen, visande “10–12 hfp och inga äss eller renonser. Budet är en slaminvit, och öppnaren accepterar i allmänhet, om han har tillräckligt många äss.”

För att kräva till utgång måste öppnaren ha högst 11 mp (Tänk: Högst två Ess och en Kung (= 11 mp) saknas, men resten finns = 10 stick), medan för en inviterande tvåöppning krävs högst 14 mp.

Ett färskt exempel från ligan:

4   94           ´Par  Kontr  Ut  Resultat 
Väst  K862         101 301 2S Ö +1 Hkn   -140
Alla  8652          3 203 1S V +3 KE    -170
    EK5         103 303 3S V +1 KE    -170
ED862     K105      2 202 2S Ö +3 Hkn   -200
ED4      109753     4 204 2H Ö +3 Hkn   -200
EK104     73      104 304 2S V +3 KE    -200
kn      1086      1 201 1S V +5 KE    -230
    kn73         102 302 4S Ö = Hkn   -620
    kn        
    Dkn9       
    D97432    

Vi bjuder ostört:

Väst   Öst
1kl    1ru
1hj    1sp
2sp    2NT
3ru    4sp
pass

Notera:

 • Väst har precis 14 mp, dvs en minimihand för sekvensen.
 • 2 spader får inte avpassas, Herbertavslag gäller (2NT2sp).
 • Öst har inte tillräckligt för ett positivt bud, men det hen har har hen på rätta stället, så hen kommer inte att nöja sig under utgång. Vi vet ju att vi täcker tre av Västs mp, så vi kommer ner på 11 mp som räcker till utgång.
 • 3 ruter är inte krav, Öst har rätt att passa på tretricksnivån.
 • Notera att återbudet 3 spader vore ett grovt fel, partnern passar!
 • Vi fick lite oturligt spelföringen på fel hand, och utspelet hjärter Knekt kan ställa till det, men det kan lösas på ett par sätt efter att man tar för Esset: (i) Ta för spader Ess-Dam och res sen hjärtern, eller (ii) spela klöver.
 • Endast ett par bjöd utgången!

Not f'd - you won't find me on Facebook