3 min read

Tretrehåll

Vi har lagt ner en del arbete hur man ska bjuda efter ett negativt svar på klöveröppningen (jag syftar på dclub) och tagit lite för givet att det löser sig när krav till utgång råder. Ett exempel:

Du har 965-A965-9-KQJT6, partnern öppnar med 1 klöver och du svarar 1 spader, som visar ca 9–14 hp och en två- eller trefärgshand, dock inte femkorts högfärg och en (kortare) lågfärg. Partnern återkommer med 2 ruter, som visar en balanserad hand med minst 15 hp (krav till utgång), du bjuder 3 klöver, partnern 3 ruter och du 3 hjärter. Nu bjuder partnern 3 spader och vad gör du?

I koncentrerad form:

Väst   Öst
1kl   1sp
2ru*   3kl
3ru   3hj
3sp    ?
 • Väst bjöd i själva verket 2 klöver, ett felbud (visar klöver).

Partner vill inte bjuda 3 sang utan spaderhjälp, och det har du ju inte så du bjuder 4 klöver, och på 4 hjärter passar du nog. Vi har kommit fel när partnern har 832-KQ8-AQT8-A7, som ger nio stick i sang så länge spadern sitter jämnt. Slutsatsen är att det nog är rätt att låtsas att tre hackor är ett halvhåll när partner har en balanserad hand, och skulle han ha en liten dubbelton så bjuder han kanske 4 klöver i stället för 3 spader.

Du borde alltså ha bjudit 3 sang3 spader, och det gjorde du i verkligheten, men det tog inte slut där: Partner bjöd 4 sang. Vad menar han med det?

 • Om partnern vill essfråga med klöver som trumf måste han först bjuda 4 klöver.
 • 4 sang är alltså en kvantitativ invit, och pass är självklart.

Men antag att du spelar 6 sang med hjärter sju i utspel:

15   Dkn43    
Syd  kn1032    
N-S  7653     
    5      
E82      965  
KD8      E965 
ED108     9   
E87      KDkn106
    K107     
    74        
    Kkn42       
    9432     

Man har elva stick med rutermasken, och finns elva på taket finns ofta ett tolfte. Hur spelar man hem sex sang efter hjärter ut? Lämplig helgövning.

En systemfundering (dclub): Efter 1 spader bör man kanske som öppnare med balanserad hand och 15+ indikera styrkan: Ett förslag är att 2 ruter visar 15-18 hp och 2NT 19+ hp. Marmichänderna har nu fyra bud från 2NT och uppåt, inte rimligt. En teleskopvariant skulle förmodligen ge mer utrymme. Förslag?

Not f'd - you won't find me on Facebook