2 min read

Dagens problem

Problem 1

Fyrmanna:

  ---
  432
  QT98
  AKJ765
  
  
  8652
  AKJ65
  A
  QT9

Syd spelar 6 hjärter efter budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  pass 1hj
1sp  D*  3sp  4NT
pass 5ru  pass 6hj
(pass runt)

Nords dubbling visar trestöd. Utspel spader Ess. Spelplan?

Problem 2

Fyrmanna:

  Q
  AT
  K987
  J65432
  
  
  A6
  QJ9
  AQJT63
  K7

Syd spelar 5 ruter efter budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 2sp  3NT
4sp  4NT  pass 5ru
(pass runt)

Utspel spader nio till Dam, Kung och Ess. Spelplan?

Lösningar

Problem 1

Spela hjärter 2 från bordet i andra stick och ducka Östs påspel (om Öst sakar, ta nästa bricka).

Problem 2

Om Väst har hjärter Kung har vi inga problem, så antag annorlunda. Då har Väst säkert klöver Ess och enda chansen är att Öst har klöver Dam. Så spela klöver 7 i andra stick.

Observera att man inte får börja med att röra trumfen. Inte ens en gång.

Not f'd - you won't find me on Facebook