3 min read

Sex sang

Antag att du som Öst spelar 6 sang med hjärter sju i utspel (10-12):

Väst     Öst
E82      965  
KD8      E965 
ED108     9   
E87      KDkn106

Man har elva stick med rutermasken, och finns elva på taket finns ofta ett tolfte. Hur spelar man hem sex sang efter hjärter ut?

Vid vårt bord tog spelföraren utspelet med Kungen, gick in på handen i klöver och spelade ruter till tian som höll! Hur fortsätta?

Antag att vi inte tror Nord om att ducka rutern utan att blinka om han har en honnör. Då vet vi redan ganska mycket om sitsen: (i) Utspelet visar att Nord troligen har hjärterhåll. Syd har minst tre ruter med Kungen och Knekten.

En idé är att ducka en ruter, och om Syd inte hittar spadervändan så fungerar den dubbelsidiga skvisen. Efter spadervända har vi fortfarande en del chanser, kanske ruter Kung sitter tredje, eller hjärtern sitter 3-3, eller en hjärter/ruter-skvis (inte så trolig).

Om Syd verkligen har Kungen och Knekten i ruter finns ett säkert spelsätt, förutsatt att man gissar Syds fördelning korrekt. Ta för alla klövrarna (saka två spader) och hjärter Ess-Dam (i den ordningen). Läget:

    Nord
    (egalt)
Bordet     Spelföraren
E        965  
--       9 
ED8       --   
--       --
    Syd
    ?
    --
    KJ?
    --

Om vi tror att Syd har tre eller fyra ruter kvar, ta för spaderesset och peta in Syd. Tror vi att Syd bara har två ruter, spela ruter utan att ta ut spaderesset först.

Hur ska vi veta? Inte givet, men ganska goda odds på att göra rätt. Om vi börjar med vad vi vet säkert, så startade Syd med två hjärter och fyra klöver. Det är då troligast (ursprungssannolikheter) att Syd hade fyra ruter och tre spader att börja dan med. Tillkommer sedan information från motspelet (att använda med viss försiktighet).

Så vilken variant ska man välja? Jag lutar åt att snarare försöka gissa rätt på fördelningen än att försvaret inte hittar spadervändan (men ett argument emot är att Syd inte spelade ut spader, trots att budgivningen indikerade det. Kanske fortfarande verkar känsligt med spader ut?).

Vid andra bordet var Väst spelförare i 6 klöver (ett sämre kontrakt) och fick ruter fem ut. Syd hade sinnesnärvaro nog att ducka ruternian, som alltså vann sticket.

Trots ett synbarligen gynnsamt utspel är den här spelföraren i ett något sämre läge, informationen om hjärterfärgen som gavs vid första bordet finns inte här. Man kan förstås spela på samma sätt som vid första bordet, men det är inte lika uppenbart.

Hela given:

15   Dkn43    
Syd  kn1032    
N-S  7653     
    5      
E82      965  
KD8      E965 
ED108     9   
E87      KDkn106
    K107     
    74        
    Kkn42       
    9432     

Spader ut är det enda som betar slammarna. Tror jag, någon emot?

Not f'd - you won't find me on Facebook