System

Här presenteras dokument om aktuella budsystem.

D-club

Version 1.1.1, 13 april 2021.

Fivetwo

Inte så aktuellt för närvarande.

Version 0.3, 11 januari 2020.

Inviterande tvåöppningar

Alvar Stenbergs (Svensk Bridge, 1964-65) systematisering av tvåöppningar à la ACOL, en kopia finns här.